Odświeżanie krwi

Prowadzi się je w ramach chowu w czystości rasy. Metoda ta polega na użyciu do rozpłodu ogiera tej samej rasy, lecz nie spokrewnionego co najmniej do czwartego pokolenia z danym stadem. Jest to niejako krzyżowanie w obrębie tej samej rasy — wprowadzanie nowej krwi. Postępowanie to zapobiega depresji inbredowej. Przeprowadzenie odświeżania krwi umożliwia hodowla odrębnych linii w obrębie danej rasy. Krzyżowanie. Jest to kojarzenie osobników różnych typów i ras. Stanowi ono źródło zmienności i pojawienia się nowych właściwości, na skutek przekazywania potomstwu różnych cech i przymiotów przodków. Ujawnione nowe cechy, przy umiejętnym kierowaniu rozwojem organizmu oraz przy ostrej selekcji i odpowiednim wychowie mieszańców, ustalają się i dziedziczą u potomstwa. Krzyżowanie umożliwia więc otrzymanie nowych typów i ras. Istnieje kilka metod krzyżowania. Krzyżowanie twórcze polega na dalszym łączeniu uzyskanych mieszańców między sobą. Równolegle stosowane: wybór i dobór oraz kierowany wychów, stanowią najlepszą drogę do uzyskania nowych ras.

Chów krewniaczy

Jest to łączenie osobników ze sobą spokrewnionych. Bez takiego kojarzenia trudno byłoby uzyska i utrzymać wysoko kulturalne rasy na szczytowym poziomie użytkowości, dlatego też w tworzeniu większości ras uciekano się do tej metody. Jednakże systematyczne stosowanie kojarzenia wsobnego w wielu przypadkach prowadzi do osłabienia konstytucji i zmniejszenia płodności. Aby temu zapobiec, trzeba równocześnie stosować odpowiednie żywienie, utrzymanie i trening, a szczególnie ostry wybór i dobór, którym poddana musi być rasa. Również chowanie spokrewnionych osobników w różnych środowiskach, czy też poddanie ich różnym metodom żywienia i wychowu, może częściowo zapobiec wystąpieniu ujemnych cech przy ich wzajemnym łączeniu. Chów w pokrewieństwie (liniowy lub na prądy krwi). Jest to odmiana chowu krewniaczego. Linię lub prąd krwi stanowi kilka kolejnych pokoleń potomnych jakiegoś osobnika męskiego lub żeńskiego. Początek takim liniom dają najczęściej wybitne ogiery, które dzięki pozostawianiu po sobie większej liczby potomstwa niż klacze mogą stać się łatwiej założycielami linii. Linie mają dlatego taką wartość w hodowli elitarnej, ponieważ w grupie osobników tworzących daną linię zazwyczaj silnie ujawniają się pożądane przez hodowcę cechy określonej rasy.

Dobór

Przy doborze należy pamiętać o tym, by nie łączyć z sobą osobników nadmiernie nerwowych, gdyż uzyskane potomstwo może mieć z tej przyczyny niską wartość użytkową. W hodowli masowej dobór nie jest tak dokładny; polega on na dobraniu odpowiednich reproduktorów dla danego typu pogłowia klaczy w terenie. Ścisły dobór przeprowadza się natomiast w hodowli zarodowej; uwzględnia się tu prócz budowy, ruchu, wartości użytkowej itp. również kwestie rodowodów, stopnia pokrewieństwa, prądów krwi i kompensacyjnego wyrównania wad i usterek odpowiednimi zaletami, dążąc do spotęgowania tych zalet, o które w danym przypadku najbardziej chodzi. Przy doborze do rozpłodu można zastosować kilka metod łączenia: chów w czystości rasy, chów krewniaczy i krzyżowanie. Chów w czystości rasy. Polega on na rozmnażaniu i doskonaleniu określonej rasy bez łączenia jej z innymi. W praktyce postępuje się tak przede wszystkim ze zwierzętami ras wysoko wyspecjalizowanych w jednym kierunku użytkowym, np. konie pełnej krwi angielskiej — maksymalna szybkość w galopie, kłusaki — maksymalna szybkość w kłusie, ciężkie konie pociągowe — powolna ciężka praca itd. Rasy te doprowadzone zostały do dużej doskonałości, a domieszka obcej rasy obniżyłaby Ich wartość.

Metody doboru

Dobór pozostaje w ścisłym związku z wyborem, stanowiąc dalszy etap świadomych poczynań w hodowli. Polega on na łączeniu odpowiednich ogierów i klaczy spośród już uprzednio wyselekcjonowanych. Znaczy to, że w obrębie wybranych osobników trzeba dobrać poszczególne pary zależnie od ich budowy, konstytucji, temperamentu, pochodzenia l innych właściwości. Z praktyki hodowlanej wiadomo, że nawet najlepszy ogier z najlepszą klaczą nie dadzą dobrego potomstwa, jeśli nie odpowiadają sobie pewnymi cechami morfologicznymi, fizjologicznymi i genetycznymi. Są np. ogiery, które pewne zalety bądź wady przekazują tylko lub prawie wyłącznie potomstwu płci męskiej, a nie obdarzają nimi potomstwa żeńskiego. Inne znów są ojcami dobrych klaczy, nie pozostawiając po sobie wartościowych reproduktorów. Variola opracował własną metodę doboru w hodowli koni pełnej krwi angielskiej. Ze światowej populacji koni tej rasy wybrał 100 najwybitniejszych reproduktorów w okresie 1900—1967 r., które następnie rozdzielił na 5 grup zależnie od przekazywanych potomstwu uzdolnień wyścigowych. Do rozpłodu tak dobiera pary, aby w rodowodzie planowanego potomka w 5 pierwszych pokoleniach przodków występowała możliwie duża liczba reproduktorów z listy 100 najwybitniejszych, równomiernie złożona spośród 5 wyodrębnionych grup.

Rodzaje selekcji

Selekcja na podstawie prób dzielności odgrywa szczególną rolę w hodowli koni, gdyż tylko koń, który wykaże swą wartość użytkową, nadaje się na reproduktora. Za pomocą prób dzielności można w hodowli stale kontrolować postępy w rozwoju pożądanych cech, sprawdzać słuszność obranych metod wychowu, jak również znajdować potwierdzenie poprzednich ocen za zdrowie i pokrój. Selekcja na podstawie rodowodu jest możliwa tylko wtedy, gdy znamy cechy przodków, i to nie tylko ich zalety i właściwości użytkowe, ale także, co jest bardzo ważne, ich wady. Znaczenie wyboru na podstawce pochodzenia jest ograniczone z powodu zależności dziedziczenia od wpływu środowiska. Ten rodzaj selekcji odgrywa nadal swa rolę w hodowli ras kulturalnych, jednak nadmierne zwracanie uwagi na rodowód może zmniejszyć intensywność selekcji indywidualnej, stosowanej za pomocą innych metod, co wpłynęłoby ujemnie na pracę hodowlaną. Selekcja na podstawie wartości potomstwa jest najistotniejszą metodą w pracy hodowlanej. Wymaga jednak — zwłaszcza w hodowli koni — dłuższego czasu, potrzebnego do wykazania przez potomstwo jego dodatnich wartości.

Rozrywka i zwierzęta animals zwierzeta czas wolny z pupilami aligator krokodyl kameleon dinozaur pyton j 2 animals zwierzeta j 2 zolw ladowy zolwie wodne jez jezozwierz piesek preriowy j 3 animals zwierzeta j 3 popielice afrykanskie susel richardsona burunduk skunks chomik j 4 animals zwierzeta j 4 swinka morska rybki mysz zolw kon j 5 animals zwierzeta j 5 koty w naszych domach kot rodowodowy suche karmy kot i kuweta drapanie mebli j 6 animals zwierzeta j 6 pielegnacja kota kot i mleko koty abisynskie koty bengalskie koty egzotyczne j 7 animals zwierzeta j 7 koty jawajskie koty perskie koty norweskie koty birmanskie moj pies j 8 animals zwierzeta j 8 wyglad psa wierny jak pies karma dla psa dbam o psa pies na lancuchu j 9 animals zwierzeta j 9 pies bezdomny podczas wakacji amstaf labrador york j 10 animals zwierzeta j 10 bulterier owczarek niemiecki doberman ratlerek rasa szajrow j 11 animals zwierzeta j 11 bulony zastepowanie koni maszynami kon ardenski opis koni lidzbarskich konie lidzbarskie j 12 animals zwierzeta j 12 przydatnosc koni slaskich konie slaskie konie norweskie w polsce koniki norweskie rasa polnocno szwedzka j 13 animals zwierzeta j 13 rasa gudbrandsdalska klusaki rosyjskie klusaki amerykanskie klusaki cel pracy hodowlanej j 14 animals zwierzeta j 14 konie wielkopolskie po wojnie rasa wielkopolska konie sadeckie rasa malopolska rasa trakenska j 15 animals zwierzeta j 15 rasa hanowerska rasa lipicanska schagie gidrany opis noniusow j 16 animals zwierzeta j 16 przeswity i noniusy furioso rasa radziecka rasa jutlandzka prowadzenie konia j 17 animals zwierzeta j 17 ocena konia krzyzowanie przemienne krzyzowanie wspierajace krzyzowanie odswiezanie krwi j 18 animals zwierzeta j 18 chow krewniaczy dobor metody doboru rodzaje selekcji selekcja j 19 animals zwierzeta j 19 metody selekcji wyniki w pracy hodowlanej rejestrowanie koni znakowanie koni ocena ruchow i chodow konia j 20 animals zwierzeta j 20 ocena wygladu ocena punktowa opis schematyczny fotografowanie koni proba dzielnosci j 21 animals zwierzeta j 21 towarzystwo hodowli konia arabskiego czasy koni rozgrywanie wyscigu rozne wyscigi konkurs konia wierzchowego j 22 animals zwierzeta j 22 proby dzielnosci koni proba maksymalnego uciagu dlugosc kroku koni wytrzymalosc konia