Ocena ruchów i chodów konia

Oceniając ogólnie ruchy konia, należy zwrócić uwagę na ich prawidłowość i energię. Od długości wykroku w połączeniu z szybkością ruchów kończyn zależy wydajność chodów w stępie i w kłusie — tak ważna w użytkowaniu koni. Nieprawidłowości ruchów koni są przeważnie skutkiem wad budowy, czasem jednak wynikają ze złych przyzwyczajeń nabytych podczas pracy. Przy prawidłowej postawie kończyn, jeśli obserwuje się je w ruchu z przodu i z tyłu, można zauważyć, że poruszają się one w jednej płaszczyźnie, zakrywając się wzajemnie. Natomiast jeśli kończyny ustawione są wadliwie, ruchy konia pozbawione są harmonii, jakby nieskoordynowane, każdą z kończyn widzi się z osobna. Obserwując konia z boku można rozróżnić: niskie chody — kończyny przenoszone są tuż nad ziemią; wysokie — kończyny przednie unoszone są do połowy czy nawet wyżej sąsiedniego nadpęcia; długie, posuwiste, gdy wykrok jest daleki; krótkie, drobne, przy częstej zmianie nóg, lecz małym zasięgu wykroku; z łopatki, kiedy nogi wyrzucane są do przodu prawie zupełnie nie zgięte w nadgarstku; z nadgarstka — przy silnym zginaniu stawu nadgarstkowego. Dusek uważa, że już jednorazowa próba konia daje podstawę do oceny właściwości jego ruchów.

Ocena wyglądu

Ocena ogólnego wyglądu nasuwa najwięcej trudności. Istotą tej oceny jest uroda, ogólna harmonia budowy, umięśnienie, a przede wszystkim konstytucja właściwa dla ocenianego typu konia. Powszechnym, podstawowym błędem popełnianym przez początkujących bonitatorów jest wyszukiwanie i przesadne zwracanie uwagi na wady z pominięciem zalet ocenianego konia. Tymczasem trzeba posiąść umiejętność konfrontacji wad z zaletami, pamiętać o zjawisku kompensacji wad, stwierdzić co w ocenianym koniu przeważa, wiedzieć, że zależnie od kierunku użytkowego, czasem rasy, a zawsze od przeznaczenia konia —ocena musi być bardziej lub mniej precyzyjna, więcej lub mniej ostra. Na przykład pewien brak suchości tkanek u koni pogrubionych będzie dopuszczalny, ale już od koni czystej i p.ełnej krwi musi się wymagać szczególnej suchości. Łękowatość grzbietu nie jest błędem u starych klaczy — matek i ogierów stadnych, a jest niedopuszczalna u zwierząt młodych. Ostra ocena reproduktorów przewidywanych na czołowe w stadninach może zostać złagodzona w odniesieniu do ogierów przeznaczonych do terenowych stacji kopulacyjnych.

Ocena punktowa

Bardzo dobra ocena dla ogierów wynosi 80 pkt. dla klaczy —75, dobra —75 i 70 pkt., dostateczna 65 i 60 pkt. Ogiery, które uzyskują mniej niż 70, zaś klacze mniej niż 65 punktów nie mogą być zakwalifikowane do hodowli. Ocena punktowa ma wiele zalet, z których najważniejsza jest prosty sposób wykonania. Ma jednak też wiele braków. Przede wszystkim jest ona w dużym stopniu subiektywna, a ponadto nie można za jej pomocą pokazać swoistych właściwości poszczególnych ocenianych osobników, bowiem punktacja nie wyjaśnia w dostatecznym stopniu, jakiego rodzaju błąd budowy jest przyczyną przyznania zwierzęciu mniejszej liczby punktów, niż przewiduje to skala oceny. Subiektywność wyraża się też w często występujących dużych różnicach punktowych przy wycenie tych samych osobników dokonywanej przez kilka osób. Przy równoległej ocenie większej liczby koni trudno po pewnym czasie uprzytomnić sobie, jakie błędy pokroju stwierdzono u poszczególnych osobników. Dlatego — zwłaszcza przy ocenie koni zarodowych — punktacji winien towarzyszyć tzw, schematyczny opis, określający zasadnicze wady czy zalety.

Opis schematyczny

Stosowane u nas schematyczne opisy pokroju przy ocenie różnych gatunków zwierząt hodowlanych, nie znajdują dotychczas uznania wśród hodowców koni. Jednak właściwa i szczegółowa wycena budowy ciała jest szczególnie istotna właśnie w przypadku koni, choćby ze względu na ich swoisty sposób użytkowania, związany ze sprawnością fizyczną. Siudziński uważa, że schematyczny opis w połączeniu z punktacją byłby rodzajem fotografii oddającym zasadnicze zalety i wady koni. Dysponując tego rodzaju opisem budowy ogierów i klaczy, można szczególnie w hodowli terenowej wskazać indywidualnemu hodowcy właściwego ogiera, ponieważ bez tego zapamiętanie szczegółów budowy kilkuset klaczy i kilkudziesięciu ogierów jest niemożliwe; w ten sposób można by uniknąć np. kojarzenia koni obarczonych tą samą, czy tymi samymi wadami. Wprowadzenie obowiązku opisu schematycznego koni przy ich zapisie do ksiąg hodowlanych obok korzyści bezpośrednich, mogłoby pozwalać na przypomnienie szczegółów budowy koni już nie żyjących, a i badania nad dziedzicznością znalazłyby wtedy w księgach bogaty materiał.

Fotografowanie koni

Dobre zdjęcie dołączone do dokumentów hodowlanych pomaga we wnioskowaniu o typie i budowie, jak również pozwala porównywać poszczególne osobniki i kolejne pokolenia między sobą. Fotografować należy z boku, prostopadle do linii idącej wzdłuż ciała zwierzęcia, z odległości trzykrotnie przewyższającej długość konia (około 6 m), na wysokość 1/8 łopatki. Fotografowanie z bliższych odległości zniekształca obraz. Ilon powinien stać na jednolitym tle spokojnie i swobodnie, a wszystkie kończyny powinny być widoczne. Jednakże nawet bardzo dobra fotografia nie zastąpi w pełni oględzin żywego osobnika, jak również schematycznego opisu. Kończąc omawianie oceny konia na podstawie wyglądu zewnętrznego trudno nie zauważyć, że w hodowli koni „oko hodowcy” odgrywa nadal dużą rolę. Jest to po prostu kwestia długoletniej wprawy. Jednak często nawet doświadczeni hodowcy nie potrafią wyjaśnić, co ich do takiej, a nie innej oceny skłoniło. Zdolność ta, wykraczająca poza kryteria naukowych rozważań, istnieje jednak realnie i jest częścią tego, co się nazywa talentem. hodowlanym.

Rozrywka i zwierzęta animals zwierzeta czas wolny z pupilami aligator krokodyl kameleon dinozaur pyton j 2 animals zwierzeta j 2 zolw ladowy zolwie wodne jez jezozwierz piesek preriowy j 3 animals zwierzeta j 3 popielice afrykanskie susel richardsona burunduk skunks chomik j 4 animals zwierzeta j 4 swinka morska rybki mysz zolw kon j 5 animals zwierzeta j 5 koty w naszych domach kot rodowodowy suche karmy kot i kuweta drapanie mebli j 6 animals zwierzeta j 6 pielegnacja kota kot i mleko koty abisynskie koty bengalskie koty egzotyczne j 7 animals zwierzeta j 7 koty jawajskie koty perskie koty norweskie koty birmanskie moj pies j 8 animals zwierzeta j 8 wyglad psa wierny jak pies karma dla psa dbam o psa pies na lancuchu j 9 animals zwierzeta j 9 pies bezdomny podczas wakacji amstaf labrador york j 10 animals zwierzeta j 10 bulterier owczarek niemiecki doberman ratlerek rasa szajrow j 11 animals zwierzeta j 11 bulony zastepowanie koni maszynami kon ardenski opis koni lidzbarskich konie lidzbarskie j 12 animals zwierzeta j 12 przydatnosc koni slaskich konie slaskie konie norweskie w polsce koniki norweskie rasa polnocno szwedzka j 13 animals zwierzeta j 13 rasa gudbrandsdalska klusaki rosyjskie klusaki amerykanskie klusaki cel pracy hodowlanej j 14 animals zwierzeta j 14 konie wielkopolskie po wojnie rasa wielkopolska konie sadeckie rasa malopolska rasa trakenska j 15 animals zwierzeta j 15 rasa hanowerska rasa lipicanska schagie gidrany opis noniusow j 16 animals zwierzeta j 16 przeswity i noniusy furioso rasa radziecka rasa jutlandzka prowadzenie konia j 17 animals zwierzeta j 17 ocena konia krzyzowanie przemienne krzyzowanie wspierajace krzyzowanie odswiezanie krwi j 18 animals zwierzeta j 18 chow krewniaczy dobor metody doboru rodzaje selekcji selekcja j 19 animals zwierzeta j 19 metody selekcji wyniki w pracy hodowlanej rejestrowanie koni znakowanie koni ocena ruchow i chodow konia j 20 animals zwierzeta j 20 ocena wygladu ocena punktowa opis schematyczny fotografowanie koni proba dzielnosci j 21 animals zwierzeta j 21 towarzystwo hodowli konia arabskiego czasy koni rozgrywanie wyscigu rozne wyscigi konkurs konia wierzchowego j 22 animals zwierzeta j 22 proby dzielnosci koni proba maksymalnego uciagu dlugosc kroku koni wytrzymalosc konia